ဆႏၵျုပ

October 13, 2018

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကုိ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ဆႏၵျပ

အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ ဘာလီျပည္နယ္ ႏူဆာဒူဝါ အရပ္မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔နဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ က်ငး္ပၿမဲ အစည္းေဝးေတြကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြဟာ လမး္မတေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ၿပီး အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ မူဝါဒေတြကို စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္တဦးက အင္ဒိုနီးရွားဟာ IMF ကို ဝင္ေရာက္လုိက္တဲ့အတြက္ တန္ဂၽြန္း-ဘီႏုိအာ တည္ေဆာက္ေရး ပေရာဂ်က္ဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခို္က္ေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ IMF နဲ႔ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ရဲ႕ အစည္းေဝးေတြကို ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ေန႔ကေန ၁၄ ရက္ေန႔အၾကား က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံတန္ ပေရာဂ်က္ေတြကို အျမန္အေကာင္ထည္ ေဖာ္မယ့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကို ဒီသီတင္းပတ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးမယ္လုိ႔ ဘာလီအစည္းေဝးအတြင္း အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up