ဆူဒန္အတုိက္အခံ

April 25, 2019

သေဘာမတူညီမႈမ်ား ေကာ္မတီဖြဲ႔ ေျဖရွင္းရန္ ဆူဒန္အတုိက္အခံႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ သေဘာတူ

သေဘာမတူညီမႈေတြကို ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း ေျဖရွင္းဖို႔ ဆူဒန္အတုိက္အခံအဖြဲ႔နဲ႔ အာဏာရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စစ္ေကာင္စီတုိ႔ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွာ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွာ အာဏာရွင္ အိုမာအယ္လ္ဘာရွားကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊဲေပးဖို႔နဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္းမာမႈေတြျမင့္ေနခ်ိန္ အဖြဲ႔ႏွစ္ခုအၾကား အခုလို သေဘာတူခဲ့တာပါ။ မၾကာေသးခင္ရက္ေတြက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စစ္ဘက္ေကာင္စီနဲ႔ အတိုက္အခံ ဥိီးေဆာင္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ေျပာငး္လဲေရး တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ၾကား ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာငး္ေရး ေတာင္းဆုိခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ခဲ့တဲ့သေဘာ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆူဒန္ပညာရွင္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔ (SPA) က စစ္ဘက္ေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးရင္ စိတ္ကိုဖြင့္ၿပီး နားေထာင္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပိီ ၂၁ ရက္က SPA ဟာ စစ္ဘက္ေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာေတြကို ေခတၱရပ္ဆုိင္းမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ အေၾကာငး္ကေတာ့ အတုိက္အခံအဖြဲ႔က အရပ္ဘက္အစိုးရကို အာဏာအျမန္လႊဲေရး ေျပာဆုိေနခ်ိန္မွာ စစ္ဘက္ေကာင္စီက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ၂ ႏွစ္အထိ ၾကာႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမး္ၿပီးေနာက္ ဘာရွားဟာ ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။
2 years Ago
Up