ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈ

May 13, 2017

ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈ ပူးတြဲတုိက္ဖ်က္ရန္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ၇ ႏိုင္ငံ သေဘာတူ

ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ၇ ႏိုင္ငံအုပ္စု G7 မွ ဘ႑ာေရးအႀကီးအကဲေတြက ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကုိ ပူးတြဲတိုက္ဖ်က္ဖို႔ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကုိ ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ အီတလီမွာ က်င္းပေနတဲ့ အစည္းအေဝးအတြင္း ခုလုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။ ေမ ၁၂ ရက္ေန႔က ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးက ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ကြန္ပဴ်တာေတြ ကူးစက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ “ဆိုင္ဘာ မေတာ္တဆမႈေတြဟာ က်နာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးေတြအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တိုးလာတာ ျပေနတယ္၊ သင့္ေတာ္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ မူဝါဒ တုံ႔ျပန္မႈေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” လုိ႔ မူၾကမ္းက ဆိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရး စနစ္အတြင္း ဘယ္လို ထိရွလြယ္မႈကိုမဆို အျမန္ ေထာက္လွမ္းရွာေဖြဖို႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ မွ်ေဝဖို႔လည္း ေဆာ္ၾသပါတယ္။ က႑လိုက္အဆင့္မွာေရာ၊ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းတခုခ်င္းစီမွာပါ ဆိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရး လက္လွမ္းမီဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း ဖိအားေပး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ၿပီး G7 ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးအကဲေတြက ထုတ္ျပန္ခ်က္တရပ္ ျဖန္႔ခ်ိမွာပါ။ သူတို႔ဟာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေရးကိစၥေတြကို အီတလီႏိုင္ငံက ၂ ရက္ၾကာ အစည္းအေဝးအတြင္း ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။
4 years Ago
Up