ဆီးမွ ေရအျဖစ္ ေျပာင္းေပးသည့္စက္ တီထြင္ၿပီး ေသာက္ျပ (႐ုပ္သံ)

A d v e r t i s e m e n t With Us

August 7, 2016

ဆီးမွ ေရအျဖစ္ ေျပာင္းေပးသည့္စက္ တီထြင္ၿပီး ေသာက္ျပ (႐ုပ္သံ)

သုေတသနသမားတေယာက္စြန္႔တဲ့ဆီးကုိ ေနာက္တစ္ေယာက္က ျပန္ေသာက္တယ္ဆုိတာ အစဥ္ အာလာနဲ႔ သိပ္ကုိဆန္႔က်င္တဲ့ စမ္းသပ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လဂ်ီယံသိပၸံပညာရွင္ေတြက ဆီးကေန ေရအျဖစ္ေျပာင္းေပးႏုိင္မဲ့စက္ကုိ တီထြင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သုေသတနပညာရွင္ Sebastiaan Derese က "သိပ္ကုိအဆင့္ျမင့္တဲ့ နည္းပညာသုံးစရာမလုိဘဲ ေနစြမ္းအင္သုံးၿပီး ႐ုိးစင္းတဲ့နည္းစဥ္နဲ႔ ဆီးကေန ေျမၾသဇာနဲ႔ ေရကုိျပန္ရေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။ ဒါ သိပ္ကုိ ထိေရာက္တဲ့ စြမ္းအင္ပါ။ ဆီးကေန ေျမၾသဇာနဲ႔ ေရသန္႔ျပန္ရတယ္" လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေရဆုိးသန္႔စင္တဲ့ တျခားနည္းေတြလည္း ရွိေပမယ့္ ဒီစက္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မလုိအပ္တဲ့အတြက္ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းကုိ မီွခုိစရာမလုိပါဘူး။ ဆီးကုိေလွာင္ကန္ႀကီးတခုနဲ႔စုေဆာင္းကာ ေနစြမ္းအင္သုံး ဘြိဳင္လာနဲ႔အပူေပးၿပီး အလႊာပါးကုိ ျဖတ္သန္းေစတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ "ဆီးကေန ဘီယာခ်က္ဖုိ႔ေတာင္ စီစဥ္ေနပါၿပီ။ ဂန္႔ၿမိဳ႕မွာ ပေရာဂ်က္တခု လုပ္ေနၿပီ။ ဒီပေရာဂ်က္ကုိ (sewer to brewer) "ေရမသတီစရာမွ ေသဘီယာသုိ႔" လုိ႔ နာမည္ေပးထားပါတယ္။ ဘီယာခ်က္လုပ္ရာမွာ အလင္ေပါက္ေနတဲ့ေရထဲကေန ဦးရည္အျဖစ္ ေရဆုိးတစ္မ်ိဳးျပန္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေရဆုိးကုိမွ ျပန္ခ်က္တဲ့အခါ ဘီယာသစ္တစ္မ်ိဳးရပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ အလင္ရည္ကုိေတာ့ ျမဴနီစီပယ္ေရဆုိးကေန ျပန္ခ်က္ယူတာပါ။ တတိယအဆင့္အလင္ရည္ကေတာ့ ဆီးကေနဘီယာခ်က္တဲ့အဆင့္ ေရာက္သြားပါၿပီ။" ဆီးကေန ႏုိင္ငံရဲ႕အႏွစ္ၿခိဳက္ဆုံး ေသာက္သုံးတဲ့ ယမကာထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ဒီစက္က ဘယ္လဂ်ီယံ ႏုိင္ငံျပင္ပကသူေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မွာပါ။ ဂန္႔တကၠသုိလ္သုေတသနအဖြဲ႔ကေတာ့ ေျမၾသဇာနဲ႔ ေရအရင္းအျမစ္ရွားပါတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဒီစက္ကုိအသုံးခ်ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
5 years Ago
Up