ဆိုင္ကယ္ခ်င္းတိုက္မိၿပီး ထိုင္းဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁ ဦးႏွင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁ ဦးေသဆံုး | DVB