ဆာစဝ္ခ်ယ္ရဲ႕သခ်ဳႋင္းဂူ (ဓာတ္ပံု)

September 15, 2017

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆာစဝ္ခ်ယ္ရဲ႕သခ်ဳႋင္းဂူ (ဓာတ္ပံု)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့   ေစာ္ဘြားႀကီး ဆာစဝ္ခ်ယ္ရဲ႕ သခ်ဳႋးဂူေနရာဟာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ မရွိဘဲ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြၾကားမွာ မထင္မရွား တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုိ႔ ေနပါတယ္။ ဒီသခ်ဳႋးက ဂူတလံုးေပၚမွာေတာ့ သီေပါအုန္းေဘာင္ေလးၿမိဳ႕ အရွင္သခင္ သာသနာ့ ဒါယကာ ဗဟုသုတပညာ CIA ဘြဲ႔။ ေရႊစလြယ္ေတာ္ရ ေစာ္ဘြားႀကီး ဆာစဝ္ခ်ယ္သည္ နန္းသက္ ၂၆ ႏွစ္ ၁၂၉၀ ျပည့္ နယုံလဆန္း ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္ေလသည္လို႔ ေက်ာက္စာေရးထိုးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
5 years Ago
Up