ဆမ္ေဆာင္းဒု-ဥကၠ႒ ေထာင္ဒဏ္ အယူခံဝင္ၾကားနာရန္ ဆုိးလ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရာက္ရွိ

October 12, 2017

ဆမ္ေဆာင္းဒု-ဥကၠ႒ ေထာင္ဒဏ္ အယူခံဝင္ၾကားနာရန္ ဆုိးလ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရာက္ရွိ

ဆမ္ေဆာင္း ဒု-ဥကၠ႒ ေဂ်ဝုိင္လီဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ကုိ အယူခံဝင္ ၾကားနာဖို႔အတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ရိွ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ေရာက္ရိွလာပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္းအုပ္စုရဲ႕ အ႐ုိက္အရာကို ဆက္ခံမယ့္ အသက္ ၄၉  ႏွစ္ရိွ ေဂ်ဝုိင္လီဟာ ေကာ္ပိုေရးရွငး္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေနရာကို အမိအရ ရရိွေစဖုိ႔ သမၼတေဟာငး္ ပတ္ဂြန္ေဟးကို လာဘ္ေငြေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားခဲ့တဲ့အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ရိွ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ေရာက္ရိွလာသူေတြထဲမွာ ဆမ္ေဆာင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ေဟာင္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ခၽြဲဂ်ီဆန္နဲ႔ ခ်န္ခၽြန္းကီတို႔လည္း ပါဝင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔လည္း လာဘ္ေပးမႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး အယူခံၾကားနာဖုိ႔ ေရာက္ရိွလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ တရား႐ုံးက အယူခံမႈကို ၾကားနာေနစဥ္အတြင္း ေဂ်ဝုိင္လီကို အမ်ားဆံုး ၄ လသာ ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရိွတယ္လုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up