ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီ Galaxy Note 7 ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္း | DVB