ဆန္တန္ခ်ိန္

June 5, 2018

တ႐ုတ္ျပည္ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သန္း တင္ပို႔ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သန္း တင္ပို႔ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းလႈိင္က ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံေတြကို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ တင္ပို႔ေနသလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုလည္း  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သန္း တင္ပို႔ဖို႔ ႏွစ္ဖက္အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ညိႇႏႈိင္းေနတယ္လို႔ ဦးစိန္ဝင္းလႈိင္က ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သန္း တင္ပို႔ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ကူမင္ျပည္သူ႔ အစိုးရတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အဲဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရက ဝယ္ယူမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီတန္ဖိုးနဲ႔ညီမၽွတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးပစၥည္းေတြ၊ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းေတြ၊ သံနဲ႔သံမဏိပစၥည္းေတြကို ျမန္မာဘက္က ျပန္လည္ဝယ္ယူဖို႔ ပါရွိပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က ဆန္ကို တ႐ုတ္အစိုးရက အဆိုျပဳထားတဲ့ ေရႊခ်ဳိက္ကုမၸဏီကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္းမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီေတြက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေရာင္းခ်သြားဖို႔ သေဘာတူထားတာပါ။ ျမန္မာ့ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၁ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up