ဆည္တာတမံ

August 17, 2018

ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ဆည္တာတမံ ၄၄ ခု ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တခ်ဳိ႕ရွိ ေရပိုလႊဲက ေရေက်ာ္ေနတဲ့ ဆည္/တမံ ၄၄ ခုရွိတယ္လို႔ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္တာဟာ စိုးရိမ္စရာ တစံုတရာ မရွိေၾကာင္းနဲ႔ မူလ ဆည္/တမံမ်ားရဲ႕ ေရသိုေလွာင္မႈ ပမာဏ ျပည့္မီတာေၾကာင့္ ပိုလွ်ံတဲ့ေရကို ေရပိုလႊဲကတဆင့္ မူလေခ်ာင္းထဲကို ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ စီးဝင္ေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္က်ေနတဲ့ ဆည္/တမံေတြထဲမွာ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေရဘတ္ ေရေလွာင္တမံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လိုင္ဗားေရေလွာင္တမံ၊ သီရီရ္ေရေလွာင္တမံနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေျမာက္ယမားေရေလွာင္တမံ၊ ရာဇၿဂိဳလ္ေရေလွာင္တမံ၊ ပဲခူးတိုင္း ပသိေရေလွာင္တမံ၊ မင္းရဲေရေလွာင္တမံ၊ ငေႁမြေရေလွာင္တမံ၊ ရဲႏြယ္ေရေလွာင္တမံ၊ ေဘာနီေရေလွာင္တမံ၊ ပ်ဥ္ပံုႀကီးေရေလွာင္တမံ၊ မဇင္းေရေလွာင္တမံ၊ ဇလက္ေထာ္ေရေလွာင္တမံ၊ ေရႊျပည္ (၃) ေရေလွာင္တမံ၊ ေတာင္နဝင္းေရထိန္းတမံ၊ ဝဲႀကီးေရေလွာင္တမံ၊ ေညာင္းကိုင္းေရေလွာင္တမံ၊ ေဘာင္ဘင္ေရေလွာင္တမံ(၂)၊ သဲေကာ ေရေလွာင္တမံေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မေကြးတိုင္းမွာေတာ့ ေတာင္ခင္ရန္း ေရေလွာင္တမံ၊ ျမစ္သာ ေရေလွာင္တမံ၊ စလင္း ေရေလွာင္တမံ၊ မုန္းေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၊ မန္းေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ႀကီးအံုႀကီးဝ ေရေလွာင္တမံ၊ မြန္ျပည္နယ္က တိုက္ေရေလွာင္တမံ၊ ေရႊနတ္ေတာင္ ေရေလွာင္တမံ၊ အဇင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႀကိဳးၾကာကြင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ရဟိုင္းကြင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ဇီးျဖဴကုန္း ေရေလွာင္တမံ၊ ငပလီ ေရေလွာင္တမံ၊ ၾကက္ေရ ေရေလွာင္တမံ၊ ေရွာက္ေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ရန္ကုန္တိုင္းက မဟူရာ (ငမိုးရိပ္) ေရကူ ေရေလွာင္တမံ၊ ဘန္႔ေဘြးကုန္း ေရေလွာင္တမံ၊ ဇာမဏီအင္း ေရေလွာင္တမံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မံုရင္ ေရေလွာင္တမံ၊ ေကာက္ေကြ႔ ေရေလွာင္တမံ၊ ဟူးမြန္ ေရေလွာင္တမံ၊ ကြန္ေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၊ နန္ကသူ ေရေလွာင္တမံနဲ႔ ကညင္ ေရေလွာင္တမံတို႔ ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေနပါတယ္။
3 years Ago
Up