ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

September 5, 2016

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၅၃၂ သန္း သံုးစဲြေဆာင္ရြက္ေန

၈ ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၅၃၂ သန္းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၃ ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေတြမွာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လမ္း၊ တံတား၊ ေရ႐ွိေရး၊ မီးလင္းေရး၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေက်းရြာခန္းမ၊ စာၾကည့္တုိက္နဲ႔ အျခားေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ လုပ္ငန္းေတြပါဝင္တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ကမာၻ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ နဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခုက ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စီမံကိန္းေတြခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ကမာၻ့ဘဏ္ကေခ်းေငြ ကန္ ေဒၚလာ ၄၂၂ သန္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က (၁ ႏွစ္ကုိ ကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း) ၆ ႏွစ္စာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ နဲ႔ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၅၃၂ သန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၆၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကာလကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားခဲ့တာပါ။ ပထမႏွစ္ဝက္ (၂၀၁၃ - ၂၀၁၄) စီမံကိန္းမွာ ေက်းရြာအုပ္စု ၇၂ စုထဲက ေက်းရြာေပါင္း ၃၉၁ ရြာမွာ က်ပ္သန္း ၁၅၆၆.၇၁၂ ေထာက္ပ့ံခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅) စီမံကိန္းမွာ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၄၃ စုက ေက်းရြာေပါင္း ၁၆၈၉ ရြာကုိ ေထာက္ပံေငြ က်ပ္သန္း ၁၀၂၄၀ နဲ႔ တတိယ ႏွစ္ဝက္ (၂၀၁၅ -၂၀၁၆) စီမံကိန္းမွာ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁၃၃ စုက ေက်းရြာေပါင္း ၅၀၈၇ ရြာကုိ ေက်ပ္သန္း ၃၉၂၁၅.၅၆၅ က်ပ္ ေထာက္ပံေပးခဲ့တယ္လုိ႔ အဲ့ဒီ ဦးစီးဌာနက သိရတာပါ။ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ႐ွိတဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း နည္းပညာအၾကံေပးမ်ားဖုိရမ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္နဲ႔ ၅ ရက္ေန႔ေတြမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားကုိ INGO, NGO နဲ႔ ဌာနရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာေတြက တာဝန္႐ွိသူေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up