ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္း

December 8, 2016

MLM ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္ေန

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ Multi-Level Marketing - MLM ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္းေတြကို စိစစ္ေနၿပီး တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးရဲ႕ MLM ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္းကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ MLM ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာရင္းဇယား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ စိစစ္ေကာက္ယူ လ်က္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနအထိ ရရွိထားတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ျပ႒ာန္း ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ စိစစ္တဲ့အခါမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတခုတည္းသာမကဘဲ တင္ျပခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ ဂ အရသာမက FDA စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ၊ ပို႔ကုန္တင္သြင္းမႈ ပုဒ္မ၊ အခြန္ပုဒ္မ စတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။” အာဆီယံႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားမွာ MLM ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္းကို ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းၿပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဥပေဒျပ၏ာန္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက “MLM စနစ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း စံုစမ္းေပၚေပါက္ျခင္း၊ တိုင္တန္းမႈရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက စိစစ္ေပၚေပါက္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အေရးႀကီးကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒစသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကား အပ္ပါတယ္”လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း MLM ေစ်းေရာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီ ၃ ကို အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခဲ့ဖူးပါတယ္။
6 years Ago
Up