ဆင္မ်ားကို တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈ

January 16, 2017

ဆင္မ်ားကို တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တင္ပုိ႔မႈ ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမည္

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံေတြသုိ႔ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈေနတဲ့ ဆင္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္နဲ႔ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရး၊ သဘာ၀နယ္ေျမေတြ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ ဆင္ကုိ ဖမ္းဆီးတာ၊ သတ္ျဖတ္တာ၊ တရားမ၀င္သယ္ေဆာင္တာေတြကုိ အျမင္႔ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္နဲ႔ ေငြဒဏ္ ၅ ေသာင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ “ဆင္ေတြကို သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးတာေတြကုိ ထိထိေရာက္အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ကာကြယ္ထားဆီးႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ေခတ္ကာ လနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိတဲ႔ ဥပေဒေတြကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ဆင္ေတြကုိ ဂုိဏ္းဖြဲ႔ သတ္ျဖတ္တာေတြ ေတြ႔လာတဲ႔ အတြက္ ဒါေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ဆင္ေတြ ေရရွည္တည္တံ့ဖုိ႔ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆင္ေတြ ဘယ္ေလာက္က်န္တယ္ဆုိ တာကို ေသခ်ာစာရင္းေကာက္ယူဖုိ႔ လုိတယ္”လို႔ ဦး၀င္းႏုိင္ေသြး - (ညြန္ၾကားေရးမွဴး) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္း ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန၊ သဃံဇာတႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကေျပာပါတယ္။ ဆင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ၿပီး ဆင္စြယ္(ပန္းပု - အလွအပေရးရာ ပစၥည္း )၊ အေရခြံခြာ (အေျခာက္ျပဳလုပ္)၊ ဆင္သား (အေျခာက္လွန္း)၊ ဆင္ေျခေထာက္ႏွင္႔ ႏွာေမာင္းမ်ားကုိ အသားစိမ္းအေနျဖင္႔ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေစ်းကြက္အေနျဖင္႔ တင္ပုိ႔ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာႀကဳိး၀ုိင္း၊ ႀကဳိးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား အတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္း ေကာင္ေရ ၂၀၀၀ နဲ႔ ၃၀၀၀ ခန္႔က်န္ရွိေနေသးတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား သဘာ၀ ေတာတြင္း ေသဆုံးမႈ ၇၂ ေကာင္၊ တရားမ၀င္ အမဲလုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ၆၁ ေကာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ ဆင္ေကာင္ေရ ၁၅ ေကာင္မွ ၃၀ ေကာင္ေရအထိ သတ္ျဖတ္ခံေနရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနက သိရွိရပါတယ္။ ဆင္သတ္ျဖတ္ခံရမႈကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚေနၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ လည္း ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာေတာ႔ တတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာ႔ဆင္ေတြ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ Grand Amara ဟုိတယ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႔ထံသုိ႔ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up