စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ ေလ့လာ

December 1, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူအဂတိလိုက္စားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ ေလ့လာ

အဂတိလိုက္စားမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အက်င့္ပ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီေန႔မြန္းလြဲပိုင္းမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အက်င့္ပ်က္အဂတိလိုက္စားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (Corrupt Practices Investigation Bureau-CPIB) ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို CPIB တာ၀န္ရွိသူေတြက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာမွာ စင္ကာပူနုိင္ငံရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရ႐ုံးေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္တယ္၊ Transparency International ရဲ႕  ၂၀၁၅ ခုနွစ္ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၆ နုိင္ငံမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ အဆင့္ (၈) ေနရာမွာ ရွိၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ စင္ကာပူ အဂတိလိုက္စားမႈေတြဟာ  အဖြဲ႔အစည္းပံုစံမဟုတ္ဘဲ သီးျခား အျဖစ္အပ်က္ေတြ အေနနဲ႔သာ ေတြ႔ရတယ္။ တိုင္ၾကားမႈေတြရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တသီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈေတြျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္ၾကားမႈ (၁၁) မႈသာရွိတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈအား တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈဟာ အစိုးရရဲ႕ ထိေရာက္စြာအေရးယူ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ထိေရာက္တဲ့ ဥပေဒရွိၿပီး ဥပေဒအား တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈရွိျခင္းနွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စင္ကာပူကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ကတည္းက ၃ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Transparency International အဖဲြ႔ရဲ႕ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ စစ္တမ္းသစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိ လုိက္စားမႈ အေျခအေနက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံထဲ အဆင့္ ၁၄၇ မွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up