စံခ်ိန္စံညႊန္းမညီလၽွင္ အေရးယူမည္

September 21, 2017

စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမညီလၽွင္ အေရးယူမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ မညီတာကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရင္ ကန္ထ႐ိုက္တာေရာ၊ အင္ဂ်င္နီယာကိုေရာ အေရးယူဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အခုလို ေျဖၾကားသြားတာပါ။ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လမ္းမ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း လမ္းေတြ အေဆာက္အဦေတြကို စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔မညီ ေဆာက္လုပ္ထားတာကို ေတြ႔ရွိရင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းကို တားျမစ္ၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တာ၊ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ လိုအပ္ရင္လည္း ဖ်က္သိမ္းဖို႔၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ရင္လည္း ကန္ထ႐ိုက္တာေရာ၊ အင္ဂ်င္နီယာကိုေရာ အေရးယူဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ YCDC လုပ္တဲ့လမ္းေတြ အေဆာက္အအံုေတြအတြက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က စၿပီး Third Party ထားပါတယ္။ Third Party ကေန အရည္အေသြး စစ္ေဆးဖို႔ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါေတြဟာ အရည္အေသြးေကာင္းလာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္”လို႔ ေျဖၾကားပါတယ္။
5 years Ago
Up