စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္

August 13, 2017

အလွမယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္

Miss Universe Myanmar 2018 ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဆန္ခါတင္အလွမယ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ စုေပါင္းၿပီး သစ္ပင္စုိက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အလွမယ္ေတြနဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အျမန္လမ္းမိုင္ ၇၆ ရွိေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ က်န္ေခ်ာင္းအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း စာသင္ေက်ာင္း က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြစုေပါင္းၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က သစ္ပင္စုိက္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီသစ္ပင္စိုက္ပြဲမွာ ကြ်န္းပင္နဲ႔ အရိပ္ရ သစ္ပင္ေပါင္း အပင္ ၂၀၀ ကို စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲၿပီး Miss Universe Myanmar 2018 အဖြဲ႔မွ က်န္ေခ်ာင္းအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကို ကာစားကြင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းတာနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ဗလာစာအုပ္၊ အခ်ိဳရည္နဲ႔ မုန္႔လႉဒါန္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
5 years Ago
Up