စုေပါင္းလက္ထပ္ပြဲ

August 28, 2018

ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ စုံတြဲ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ စုေပါင္းလက္ထပ္ပြဲ က်င္းပ (႐ုပ္သံ)

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဂပ္ေျပာင္းၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမွာ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔က စုေပါင္းလက္ထပ္ပြဲ က်ငး္ပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၄ ခုက စံုတြဲ ၄၀၀၀ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကေန အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅၀ အကြာမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အဲဒီစုေပါင္းလက္ထပ္ပြဲကို ဂပ္ေျပာင္းၿမိဳ႕ ျပန္လည္ေပါငး္စည္းေရး ဘုရားေက်ာင္းရွိ ခ်ံဳရွင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလက္ထပ္ပြဲကို ဧည့္ပရိသတ္ ၃၀၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ရွိ စုံတြဲေပါင္း ၂၈၀၀၀ ကလည္း အင္တာနက္ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္မႈကတဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up