စုေပါင္းပိုင္ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအတည္ျပဳ

December 14, 2017

စုေပါင္းပိုင္ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအတည္ျပဳ

  ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ တည္ေထာင္သူအေနနဲ႔ေရာ၊ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူအေနနဲ႔ေရာ လုပ္ကိုင္လို႔ရမယ့္ စုေပါင္းပိုင္(CONDOMINIUM))အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို အတည္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီအခမ္းအနားမွာ CONDOMINIUM ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရွိေပမယ့္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူအေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္လို႔ရတဲ့ အခြင့္အေရးရွိတာကို ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းခဲ့တာပါ။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုညြန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚမုိးသီတာက “တည္ေထာင္သူနဲ႔ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကြန္ဒုိမီနီယံ တည္ေဆာက္ ခြင့္အတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးတာေတြ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေပးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ Developer Row အေနန႔ဲ ႏိုင္ငံျခားသား၀င္ခြင့္ ရွိ မရွိ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားဟာ တည္ေထာင္သူအျဖစ္နဲ႔လည္း ရပ္တည္လို႔ရပါတယ္။ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ အျဖစ္နဲ႔လည္း ရပ္တည္လို႔ရပါတယ္။ ဒီလုိရပ္တည္လို႔ ရဖုိ႔ ဥပေဒမွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ အတည္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြကိုေတာ့ ယူရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားဆုိရင္ေတာ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ကြန္ဒိုမီနီယံအခန္း၀ယ္ယူခြင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အေဆာက္အအံု ရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မပိုတဲ့ အိမ္ခန္းေတြကုိ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး အခန္း၀ယ္ယူတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ေပးဖုိ႔ မေပးဖုိ႔ကေတာ့ အခုထိ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအံု သက္တမ္းအတြင္းမွာပဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ကန္႔သတ္ ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုပုိင္ဆုိင္သူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ခန္းေတြရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပဲ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုေတာ့ ၀ယ္ယူသူေတြထံ ေရာင္းခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ျပဌာန္းခဲ့တာပါ။
3 years Ago
Up