စုိးရိမ္ေရမွတ္

July 12, 2019

ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရ  ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ေန

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရဟာ ဒီေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္အရ ၿမိဳ႕ရဲ႕စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၄ ေပခြဲခန္႔ကုိ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔  မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဆိုပါျမစ္ေရဟာ ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ၁ ေပခြဲခန္႔ ဆက္လက္တက္လာနိုင္ကာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိနိုင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာလည္း မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ၁ ေပခြဲခန္႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေနာက္ ၃ ရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေရာက္ရွိနိုင္ပါတယ္။ ကုလားတန္ျမစ္ေရဟာလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ၁ ေပခြဲခန္႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ မိုးဇလက ခန္႔မွန္း ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္ေတြရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္း ေနထိုင္သူေတြ အထူးသတိျပဳ ေနထိုင္ၾကဖုိ႔ မုိးဇလက အႀကံျပဳထားပါတယ္။
3 years Ago

September 8, 2018

ၿမိဳ႕ ၃ ၿမိဳ႕၏ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ေန

ေတာင္ငူ၊ မေဒါက္နဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနတယ္လို႔ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃:၃၀ နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၁ ေပေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ကုိ ျပန္လည္က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၃ ေပခြဲေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၁ ရက္အတြင္း ေပဝက္ခန္႔က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၄ ေပခြဲေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၁ ရက္အတြင္း ေပဝက္ေလာက္ က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မေဒါက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနထိုင္သူေတြ အထူး သတိျပဳေနထိုင္ၾကဖုိ႔ မုိးဇလက အႀကံျပဳပါတယ္။
3 years Ago
More News
Up