စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသမား

August 20, 2018

စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်အစုိးရ သန္း ၂၅ဝ ေထာက္ပံ့မည္

မိုးေခါင္မႈဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသမားေတြကို ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၂၅ဝ အထိ ေထာက္ပံ့မယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အခုပမာဏပါ ထည့္ေပါငး္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ရန္ပံုေငြကေန ေထာက္ပံ့မယ့္ စုစုေပါင္းေငြေၾကးဟာ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိ ရွိလာမယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္း တန္းဘူးက ေဖာ့ဘ္စ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။ ဒီရန္ပံုေငြထဲကေန မိုးေခါင္မႈဒဏ္ခံရတဲ့ ေဒသေတြမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္ဖုိ႔၊ အတိုးနည္းေခ်းေငြ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၂ သန္းအထိ ေထာက္ပံ့ဖုိ႔နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသမားေတြ ဝယ္ယူမယ့္ ပစၥည္းကိရိယာတခ်ဳိ႕အတြက္ အခြန္မေကာက္ဖုိ႔ အသံုးျပဳသြားမွာပါ။ ဒါျ့ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသမားေတြကို ရာသီဥတု လမ္းညႊန္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ ၾသစေၾတးလ် မုိးေလဝသဗ်ဴ႐ိုကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ေတာမီးေတြ ေလာင္ကၽြမ္းေနပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် မုိးေလဝသဌာနကေတာ့ ရာသီဥတုေျခာက္ေသြ႔မႈ ဆက္ရွိေနဦးမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
3 years Ago
Up