စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမ်ား

August 31, 2018

ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈအဂၤါရပ္မ်ား အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) စီးပြားေရးဝန္ႀကီးေတြဟာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ရပ္ကို ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ အာဆီယံအဖြဲ႔တြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူေတြနဲ႔ ကုန္စည္ေတြကို ျပည္ပတင္ပို႔သူေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိေစမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးေတြဟာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာနဲ႔ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ အျမင္ေတြ ဖလွယ္ၾကပါတယ္။ အာဆီယံရဲ႕ ျပင္ပ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးေတြမွာ တိုးတက္မႈေတြ အပါအဝင္  အာဆီယံ စီးပြားေရး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စီမံခ်က္ ၂၀၂၅ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အႀကိမ္ ၅၀ ေျမာက္ အာဆီယံ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးနဲ႔ ဆက္စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ မနက္က စၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ တရားဝင္ စတင္ခဲ့တာပါ။ ဖြင့္ပြဲကို စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွင္လြန္းလည္း တက္ေရာက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up