စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

June 28, 2018

စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို လံုး၀ပယ္ဖ်က္ထားတဲ့  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အပိုဒ္ခ်င္းအလိုက္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္လုံးကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းစဥ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ အခန္းတစ္ခန္းလုံးကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အတည္ျပဳလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦးကိုပါ ေရြးခ်ယ္အင္အားျဖည့္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူလက ဌာန ၂ဝ ေက်ာ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကိုအဖြဲ႔ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းဖို႔ရွိၿပီး ေကာ္မတီမွာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ေကာ္မတီဝင္တဦးက ဥကၠ႒ တာဝန္ယူမွာ ျဖစ္သလို ျပင္ပပညာရွင္ သံုးဦးကိုလည္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာမွာလည္း အရင္က အိမ္ေထာင္စုတစုကို တစ္ေယာက္သာ မဲေပးခဲ့ရေပမယ့္ ဥပေဒသစ္အရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရမွာ ျဖစ္သလို အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း မည္သူ မဆို ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ လုံၿခံဳေရးနဲ႔  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဥပေဒသစ္မွာ  ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း တာ၀န္အလြဲသုံးစားျပဳပါက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒအရေရာ တည္ဆဲဥပေဒအရပါ အေရးယူဖို႔လည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ဆက္လက္ ေပးပို႔သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
3 years Ago
Up