စီးကရက္

February 22, 2017

စီးကရက္ႏွင့္ အရက္ေရာင္းခ်မႈကေန အခြန္ေငြ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိ

  လက္ရွိ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ စီးကရက္နဲ႔ အရက္ေရာင္းခ်မႈကေန က်ပ္ေငြ ၁၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိ တယ္လို႔ အစိုးရ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ စီးကရက္နဲ႔ အရက္ကေန အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ႏွစ္စဥ္ တိုးျမင့္လာေနရာမွာ အခုဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကေန   ၆၃ ဒသမ ၂၉၅ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ စီးကရက္ကေန ၄၄ ဒသမ ၄၇၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ  အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကေန ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၃ဒသမ ၅၈၇ ဘီလီယံ၊ စီးကရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကေန  ၈ဒသမ ၁၈၅ ဘီလီယံရရွိၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ အရက္ကေန ၆၉ ဒသမ ၇၁၅   ဘီလီယံ၊ စီးကရက္ကေန ၁၅ ဒသမ ၅၇၂ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဒီကေန႔ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလက ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာေတာ့ စီးကရက္နဲ႔ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အထူးကုန္စည္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံတာျဖစ္ၿပီး စီးကရက္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တဘူးကို ေစ်းႏႈန္းအနည္းအမ်ားေပၚလိုက္ၿပီး တလိပ္လွ်င္  ၃ က်ပ္ကေန ၁၅ က်ပ္အထိ အခြန္ ေကာက္ခံပါတယ္။ အရက္အမ်ဳဳိးမ်ဳိးကေတာ့ တစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကေန  ၃၃၇၅ က်ပ္ႏႈန္းထိ ေကာက္ခံပါတယ္။ ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ စီးကရက္ေတြကိုေတာ့ ကုန္းေပၚအေရာက္တန္ဖိုးရဲ႕ ၁၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံၿပီး ျပည္ပကတင္သြင္းတဲ့အရက္ေတြကိုေတာ့  ကုန္းေပၚအေရာက္ တန္ဖိုးရဲ႕ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
4 years Ago
Up