စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး တုိးခ်ဲ႔ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္မည္

February 14, 2017

ေျမာက္ဦးတြင္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး တုိးခ်ဲ႔ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္မည္

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးခ႐ုိင္၊ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ သမုိင္း၀င္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ၿမဳိ႕ကုိ စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ “ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ စနစ္အဆင့္သည္ ကနဦး (Conceptual Plan) စီမံခ်က္ အဆင့္ခြဲျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည့္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျပဳျပင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။ အဲဒီလုိ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ေဒသခံ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံကာ တည္ေဆာက္မႈ အဆုိျပဳပုံစံကုိ ႏွစ္ရွည္ေမွ်ာ္မွန္း ေရးဆြဲထားၿပီး ႏွစ္တုိ ႏွစ္ရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ဟာ သမုိင္း၀င္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ရွိရာ ၿမဳိ႕ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ၿမဳိ႕ျပႏွင္႔ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖဳိး ေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ ၿမဳိ႕သစ္ တုိးခ်ဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရွိမရွိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္တဲ႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) က လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။
4 years Ago
Up