စိုးရိမ္ေရအမွတ္

June 28, 2019

ဇူလုိင္ႏွင့္ၾသဂုတ္ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည့္ ျမစ္ေရခန္႔မွန္းခ်က္ မုိးဇလ ထုတ္ျပန္

မိုးလယ္ကာလဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတို႔မွာ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ တႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိႏုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ ျမစ္ေရအေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ မုိးဇလက ဒီေန႔ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရဟာ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္း၊ ေဖာင္းျပင္၊ ေမာ္လိုက္၊ ကေလးဝ၊ မင္းကင္း၊ ကနီနဲ႔ မုံရြာ စတဲ့ၿမိဳ႕တို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အသီးသီးအထက္ ၁ ႀကိမ္ခန္႔စီ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရဟာ ဗန္းေမာ္၊ ေရႊကူ၊ ကသာ သပိတ္က်င္း၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ျမင္းမူ ပခုကၠဴ၊ ေညာင္ဦး၊ ေခ်ာက္ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ ေအာင္လံ၊ ျပည္နဲ႔ ဆိပ္သာ စတဲ့ၿမိဳ႕တို႔မွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္အသီးသီးအထက္ ၁ ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ ဟသၤာတနဲ႔ ဇလြန္ၿမိဳ႕တို႔မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔စီ ေက်ာ္လြန္ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျမစ္သာျမစ္ေရဟာ ကေလးၿမိဳ႕မွာ ၁ ႀကိမ္ခန္႔၊  ဒု႒ဝတီျမစ္ေရဟာ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕မွာ (၁) ႀကိမ္ခန္႔၊ စစ္ေတာင္း ျမစ္ေရဟာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွာ ၁ ႀကိမ္ခန္႔နဲ႔ မေဒါက္ၿမိဳ႕မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔၊ ေရႊက်င္ျမစ္ေရဟာ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔၊  ပဲခူးျမစ္ေရဟာ ပဲခူးၿမိဳ႕မွာ ၁ ႀကိမ္ခန္႔၊ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔၊ ငဝန္ျမစ္ေရဟာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နဲ႔ သာေပါင္းၿမိဳ႕တို႔မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔စီ၊  တိုးျမစ္ေရဟာ မအူပင္ၿမိဳ႕မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔၊ ကုလားတန္ျမစ္ေရဟာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ ၁ ႀကိမ္ခန္႔၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရဟာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ၁ ႀကိမ္ခန္႔၊ ဘီးလင္းျမစ္ေရဟာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕မွာ ၂ ႀကိမ္ခန္႔၊ အထက္ပါၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အသီးသီး အထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိနိုင္တယ္လို႔ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
4 years Ago

July 27, 2018

မေဒါက္၊ ေရႊက်င္၊ ပဲခူးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တုိ႔ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေရာက္ရွိေန

ဒီေန႔မနက္ ၆ နာရီခြဲ တိုင္းတာခ်က္အရ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ ျမစ္ေရအေျခအေနေတြကုိ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၁၀၇၀ စင္တီမီတာရွိရာကေန စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၁၂၃၈ စင္တီမီတာထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ ေရႊက်င္ျမစ္ေရဟာ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၇၀၀ ရွိရာမွ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၈၁၀ စင္တီမီတာအထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ ပဲခူးျမစ္ေရဟာ ပဲခူးၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၈၈၀ ရွိရာကေန စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၉၄၁ စင္တီမီတာထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၇၅၀ ရွိရာကေန စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၈၇၄ စင္တီမီတာအထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ စုိးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကေတာ့ ဟသၤာတ၊ ဇလြန္၊ ေတာင္ငူ၊ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း၊ သာေပါင္း၊ ပုသိမ္၊ မအူပင္၊ ေျမာက္ဦးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up