စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

April 4, 2017

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္မယ့္ က႑ေတြအေနနဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္မယ့္ က႑ေတြထဲမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ေတြအျပင္ တန္ဖိုးျမႇင့္ဆပ္စပ္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု လမ္းတံတား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စတဲ့ က႑ေပါင္း  ၉၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA
5 years Ago
Up