စိန္၊ ျမနဲ႔ ေရႊတံုးေတြအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

August 9, 2017

စိန္၊ ျမနဲ႔ ေရႊတံုးေတြအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

  စိန္၊ ျမနဲ႔ ေရႊတံုးေတြအေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ ကုန္စည္တခ်ဳိ႕အေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ေပးပို႔ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာမဲခြဲ ဆံုးျဖတ္တာမွာ ေထာက္ခံမဲ မ်ားတဲ့အတြက္ အခုလုိ အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။ စီမံဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက “၂၀၁၇ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ေရႊစင္ေရႊတံုးကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စိန္နဲ႔ျမကို အေခ်ာထည္ ျဖစ္ရင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အ႐ိုင္းထည္ျဖစ္ရင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္နဲ႔ ျမက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ မရတာေၾကာင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္တာနဲ႔ အခြန္အေကာက္ရေငြအေပၚမွာ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား နစ္နာတာမရွိဘူး”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရတာကေတာ့ စိန္နဲ႔ျမကို ႏုိင္ငံျခားကေန တင္သြင္းၿပီး ဒီမွာ အေခ်ာထည္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေက်ာက္ေသြးေက်ာက္ျဖတ္ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာႏုိင္တယ္လို႔ သူက သံုးသပ္ပါတယ္။ ေရႊစင္ ေရႊတံုးကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳတာဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း မေကာက္သလို ေရႊေဈးႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္နဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းတာလည္း ပါတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားခ်က္အရ အထူးကုန္စည္ခြန္ဟာ အခြန္အေကာက္ရေငြ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up