စိစစ္ေရးေကာ္မတီေျပာ

January 27, 2018

မထူးျခားသည့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဟု အသနားခံစာမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီေျပာ

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔ေျပာခဲ့ေပမယ့္ မထူးျခားတဲ့ တရားစီရင္ေရး အေျခအေနအေတြအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဘူးလို႔ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မတီဟာ တရားစီရင္ေရးေတြ ျပန္လည္တည့္မတ္လာဖုိ႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းထဲက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကုိ ကြင္းဆင္းၿပီး ေလ႔လာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ တရား႐ံုးနဲ႔ ဥပေဒ႐ံုးေတြ၊ ရဲစခန္းနဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းေတြကုိ ကြင္းဆင္းေလ႔လာၿပီး ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေနတဆင့္ အစုိးရဆီကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး အေျခအေနေတြကို ျပည္သူေတြ မေက်နပ္၊ အားမရသလုိ သူတုိ႔ ေကာ္မတီ အေနနဲ႔လည္း ေက်နပ္မႈရွိဘူးလို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္က ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယႏွစ္မွာ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ တုိင္းအဆင့္ရွိတဲ့ တရားသူႀကီးေတြ၊ ဥပေဒ အရာရွိေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး တရားစီရင္ေရးေတြကုိ ပုိၿပီးတုိးတက္လာေအာင္၊ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အမႈေတြ ျမန္ျမန္ၿပီးစီးေအာင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔ကုိ ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြနဲ႔လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီကို တိုင္ၾကားလာတဲ့ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးနဲ႔ တုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္္ရြက္ၾကဖုိ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာပါတယ္။ အခု ခ႐ိုင္အဆင့္၊ တုိင္းအဆင့္ တရား႐ံုးေတြနဲ႔ ဥပေဒ႐ံုးေတြကို ေလ့လာၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကိုလည္း ေကာ္မတီရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဆီကုိ တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up