စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္

December 24, 2017

စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္အသင့္ဟု ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္းေဟာင္းေျပာ

ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ ပါတီေတြက ပါလီမန္အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရရိွခဲ့အၿပီးမွာ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ပူအိဒမုန္က စပိိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ စပိန္ႏို္င္ငံျပင္ပမွာ ေတြဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ အသင့္ရိွတယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ၇က္က  ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ကေန ႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းမွာ “က်ေနာ့္အေနနဲ႔ စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာခြိဳင္းနဲ႔ ဘရပ္ဆဲလ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံမွာျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားတယ္” လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကတ္တလန္အစိုးရဖြဲ႔သစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရဖို႔ အာမခံတယ္ဆိုပါက သူ႔အေနနဲ႔ စပိန္ကို ျပန္လာမယ္လို႔လည္း ပူအိဒမုန္ကေျပာၾကားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ လပိုင္းက ကတ္တလန္ကို စပိန္ကေနခြဲထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္အၿပီးမွာ စပိန္အစိုးရက ကတ္တလန္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ခြဲထြက္ေရးဦးေဆာင္သူျဖစ္တဲ့ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္ ပူအိဒမုန္ဟာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕ကို ထြက္ေျပးသြာတာျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္အစိုးရကလည္း ကတ္တလန္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏို္င္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ၊ သူူပုန္ထမႈေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up