စပိန္ကေန

December 16, 2017

စပိန္ကေန ခြဲထြက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေျပာ

ကတ္တလန္ေဒသကို စပိန္ကေန ခြဲထြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ ကတ္တလန္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ပူအိဒမုန္ က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွာ ေရာက္ရိွေနတဲ့ ပူအိဒမုန္က မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳအျဖစ္ ဂ်န္႔စ္ပါကတ္တလန္ယာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသူေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးကေနတဆင့္ ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုစစ္တမ္းေတြအရ အခုက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း ကတ္တလန္ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖြယ္မရိွတာေတြ႔ရပါတယ္။ လူထုစစ္တမ္းရလဒ္ေတြအရကတ္တလန္ကို စပိန္နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ အမတ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ၆၂ ေနရာထိ ရရိွႏိုင္ဖြယ္ရိွေနၿပီး စပိန္ကေန ခြဲထြက္လိုတဲ့ ပါတီေတြကေတာ့ အမတ္ေနရာ ၆၃ ေနရာ ရရိွႏိုင္ဖြယ္ရိွေနတာပါ။ စုစုေပါင္း အမတ္ေနရာ ၁၃၅ ေနရာရိွတဲ့ ကတ္တလန္ပါလီမန္မွာ ဘယ္အဖြဲ႔ကမွ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုနဲ႔ အသာရႏိုင္ေျခမရိွတဲ့ အေျခအေနမွာ ရိွေနတယ္လို႔ မက္ထ႐ိုစပိုပီးယား လူထူသေဘာထား စစ္တမ္းအရ သိရိွရပါတယ္။
4 years Ago
Up