စတင္ေခ်း

May 25, 2017

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားကို မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ စတင္ေခ်း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္းက ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ နဲ႔ ေဆာင္း စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ ေက်တဲ့ ေတာင္သူေတြကို ျမန္မာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္က စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြ စတင္ထုတ္ေခ်းေပးေနပါတယ္။ “အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ပထမဆံုး တအုပ္စုလံုးေခ်း ေငြအားလံုးေက်တဲ့ ဒယ္ပုတ္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စုကို ေမ ၂၃ ရက္ေနက တအုပ္စုရွိ လယ္သမားေတြကို ၂၀၁၇ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထုတ္ေခ်းေပးေနတာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေႂကြးေက်တာပဲ ရွိေသးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္း မေက်ေပမယ့္ ေခ်းေငြ ေက်တဲ့ ေတာင္သူေတြ ေရြးထုတ္ၿပီး ထုတ္ေခ်းသြားမွာပါ။ ဧကေပါင္း ၉၉၆၀၀ ကို ဒီႏွစ္ထုတ္ေခ်းဖို႔ လ်ားထားပါတယ္။ ခုတစ္ဧက တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္နဲ႔ တၿမိဳ႕နယ္ လံုးက်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၄၉၄၀  က်ပ္ ထုတ္ေခ်းမွာပါ” လို႔ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳေရး ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးျမင့္သိန္း က ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္း အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ တခုလံုးအတြက္ လ်ားထားစိုက္ပ်ိဳဧက ၁၁၆၆၁၁ ဧက လ်ားထား တာျဖစ္တယ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳေရး႐ံုး စာရင္းဇယားေတြ အရသိရပါတယ္။ ေဒသခံေတာင္သူ ဦးေက်ာ္ေအး ေျမစာပင္ကြင္းေက်းရြာကေတာ့ "က်ေနာ္တို႔လည္း ေခ်းေငြ ေက်ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္ စပါးေစ်း မတ္ပဲေစ်း မေကာင္းေတာ့ ေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ ခတ္ေနတာပါ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေအာင္ေက်ေအာင္ျပန္ဆပ္ကမွာပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up