စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ံုမ်ားအနီး မဲ႐ုံတာ၀န္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ား လာေရာက္ခဲ့

April 2, 2019

စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ံုမ်ားအနီး မဲ႐ုံတာ၀န္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ား လာေရာက္ခဲ့

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲ႐ုံေတြအနီးမွာ တာ၀န္ရွိသူမဟုတ္သူေတြ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္အထိရွိေနခဲ့တယ္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔(PACE)က  စီမံကိန္းအစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ဦးဟန္စိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲ႐ုံေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိေပမယ့္ တာ၀န္မရွိသူေတြကလည္း  ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ဟာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္က မဲ႐ုံေပါင္း ၃၀၀ မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၃၇၈ ဦးနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ မတ္လ ၃၁ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲေပးေနစဥ္ကာလအတြင္း မဲရံုေတြရဲ႕ ၄၃ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဲ႐ံုေတြရဲ႕ ၇၈ရာခုိင္းႏႈန္းမွာ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတြ႕ရသလို မဲ႐ုံ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာေတာ့  တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မဲ႐ုံေတြရဲ႕ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မဲ႐ုံတာ၀န္နဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ မဲ႐ုံေတြရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာရွိေနသလို  မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္တဲ့ ပါတီ၀င္ေတြက မဲ႐ုံေတြရဲ႕ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရွိေနခဲ့ၾကတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
2 years Ago
Up