စစ္တပ္၏ မဲေပးေရးမူ၀ါဒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ထုတ္ေျပာ

September 19, 2015

စစ္တပ္၏ မဲေပးေရးမူ၀ါဒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ထုတ္ေျပာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က စစ္တပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆႏၵမဲေပးေရး မူ၀ါဒကို ထုတ္ေျပာလိုက္ၿပီး ဒီအထဲ တပ္မေတာ္အေပၚ နားလည္မႈရွိသူကို မဲေပးဖို႔ သူက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏိုင္ငံနဲ႔ေဒသအတြက္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူ၊ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးအား သိရွိနားလည္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး အျမင္ေလးျမင္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္အေပၚ နားလည္မႈရွိသူကို မဲေပးဖို႔ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာ သူက ဆႏၵမဲေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္မူဝါဒဆိုၿပီး အခုလို ေျပာခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီစည္းေ၀းမွာပဲ သူက စစ္တပ္အေနနဲ႔ အန္စီေအ ေခၚ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာသြားပါေသးတယ္။ “အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို သြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲျခားမႈမရွိသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ေပးထားေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိမိျပည္တြင္းေရးကိစၥသာျဖစ္ၿပီး အားလုံးအျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။” ျမန္မာစစ္တပ္အႀကီးအကဲတဦးအေနနဲ႔ ဆႏၵမဲေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕မူ၀ါဒဆိုၿပီး အခုလို ထုတ္ေျပာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္အတြင္း ဒါ ပထမဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up