စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၉ ေသာငး္ေက်ာ္ ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ရွိေန

May 3, 2018

စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၉ ေသာငး္ေက်ာ္ ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ရွိေန

  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ မိုးစပါးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၇၀၅၇.၂၅ သန္းကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခဲြေပါင္း ၃၃ ဘဏ္ကေန ေတာင္သူေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလနဲ႔ စက္တင္ဘာလေတြမွာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ျပန္ဆပ္ခ်ိန္ကို ၂၀၁၈ ဧၿပီလအတြင္း အၿပီးျပန္ဆပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထား ေပမယ့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၄၁၄၉.၁၀ က်ပ္သန္းသာျပန္ရေသးၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၂၉၀၈.၁၅ သန္း က်န္ရွိေနေသးတာပါ။ ျပန္ဆပ္တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၅၇.၁၉% သာရွိေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လ/ထ မန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးလြင္က "လတ္တေလာ အမ်ားဆံုးက်န္တာနဲ႔ ေတာင္သူအမွန္က်န္ေတြကေတာ့ ဥပေဒပိုင္းအရ တရားစဲြတာေတြရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမွာ ေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းမွာ အလဲြသံုးစားေတြလညး္ ရွိတယ္။ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိ သလဲ ဝန္ထမ္းမွာ ရွိသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူေတြမွာပဲရွိသလား ဒါမွမဟုတ္ ေတာင္သူက မဆပ္ဘဲေနတာလား စသျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူေနတာရွိပါတယ္။"လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မိုးသီးႏွံအတြက္ မံုရြာ၊ ဆားလင္းႀကီး၊ ကေလးဝ၊ ဟုမၼလင္း၊ ခႏၱီး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေျမာင္၊ တန္႔ဆည္ စတဲ့ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ကလဲြရင္က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျပန္ဆပ္ဖို႔ က်န္ေနေသး တာျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကို အခ်ိန္မီျပန္ဆပ္ခ်င္ေပမယ့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ျမင့္မားမႈ၊ သီးႏွံေစ်းေလ်ာ့နည္းမႈ စတဲ့ အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အမီျပန္ဆပ္ဖို႔ ခက္ခဲရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေတာင္သူေတြကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန မိုးႀကိဳ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ဆိုၿပီး ၃ မ်ိဳးထုတ္ေခ်းေပးေနတာျဖစ္ၿပီး လယ္၁ဧကကို ၁သိန္းက်ပ္၊ ယာ ၁ဧကကို ၅ ေသာင္းက်ပ္စီထုတ္ေခ်းေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြလံုေလာက္စြာရရွိေစေရး၊ ေခ်းေငြအခ်ိန္မီရရွိေစေရး၊ ေခ်းေငြအျပည့္အဝ ျပန္လည္ ေကာက္ခံရရွိေရး၊ ေငြစုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ လယ္သမားအတြက္ အရင္းအႏွီးရရွိေစေရး၊ ေႂကြးၿမီ ကင္းရွင္းတဲ့ လယ္သမားဘဝထူေထာင္ႏုိင္ေရးနဲ႔ ဘဏ္က ကိုယ့္ေျခေပၚကိုယ္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ၆ ရပ္နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ေခ်းေငြေတြကို ထုတ္ေခ်းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႔ ေတာင္သူေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာမွာ ဝိုင္းႀကီး ခ်ဳပ္စနစ္နဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးေနတဲ့စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူေတြကေတာ့ နစ္နာမႈေတြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာလည္း အဲဒီကိစၥကို ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္ဆပ္ရန္က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေႂကြးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆံုးျပန္လည္ရရွိေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
4 years Ago
Up