စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ေႏြရာသီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ မႏွစ္ကထက္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ခန္႔တိုးမည္

March 26, 2018

စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ေႏြရာသီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ မႏွစ္ကထက္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ခန္႔တိုးမည္

  စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ေနရာမွာ တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမွ် ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္သံုးစဲြေနၿပီး  ဒီႏွစ္ေႏြရာသီမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ မႏွစ္ကထက္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ခန္႔ တိုးလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အစိုးရကေပးတဲ့ ဓာတ္အားအျပင္ ဆိုလာစနစ္၊ ဒီဇယ္သံုး စက္ေမာင္းစနစ္၊ တာဘိုင္ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ စပါးခြံေလာင္စာသံုး စနစ္၊ ႏြားေခ်းကေန မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ကတဆင့္ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေတြကို စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ သံုးစဲြေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၁၀ ရွိၿပီး အခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၁၆၄၈ရြာက အစိုးရလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ရြာေပါင္း ၃၃၀၀ ကအျခားနည္းလမ္းကရရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေတြကိုသံုးစဲြေနၾကတာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၄၉၅၈ ရြာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ နာဂေဒသ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေနရာေတြက ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၁၀၅၂ ရြာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ တိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းပန္း၊ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန္႔ဝင္းက ဒီဗြီဘီကိုေျပာပါတယ္။ "ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားမေရာက္ေသးတာက စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းျဖစ္တယ္။ အထူး သျဖင့္ ဟုမၼလင္းႏွင့္ ခႏၱီးေဒသေတြက လွ်ပ္စစ္မီးမရဘူး။ အဲဒီဖက္မွာလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ မီးလင္းႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္။ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ နမ့္ဖက္ကာေရအားလွ်ပ္စစ္ကို လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တင္ဒါေခၚၿပီး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံတဲ့အခါ ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းအစီရင္ခံစာအဆင့္ေရာက္ပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုကိုတင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္းကို တင္ဒါေခၚၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဧရာဝတီအေနာက္ဖက္ျခမ္းေဒသေတြ မီးလင္းႏိုင္ဖို႔ တာပိန္ကေန မိုင္ ၁၈၀ ရွည္တဲ့ တာပိန္- နဘား- ေရႊဘို- အုန္းေတာ ဓာတ္အားလုိင္းကိုလည္း ဆဲြေနပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရေသးတဲ့ ရြာေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ အားလံုးကို အသိေပးအပ္ပါတယ္။" လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယစတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း လွ်ပ္စစ္က႑မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးတာေတြ ရွိေပမယ့္ တခုမွေတာ့ အဆင္မေျပေသးဘူးလုိ႔ဆိုပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေက်းရြာေတြမွာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လည္း စာရင္းရွင္းလင္းၿပီးတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသား မီးလင္းေရးေကာ္မတီေတြကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေက်းရြာလူထုရဲ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေက္ာမတီအသစ္ေတြ ဖဲြ႔စည္းေပးဖို႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားတာရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေက်းရြာေတြမွာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီနဲ႔ ျပႆနာ တက္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္းက မီးမလင္းေသးတဲ့ရြာေတြကိုလည္း ေမလမွာ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အကူအညီနဲ႔ေဆာင္ရြက္မယ့္ NEB Phase 1 ကိုစတင္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ၂ မိုင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြအားလံုးကို မီးလင္းႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒီႏွစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ လင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြခ ေကာက္ခံမႈေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ ပိုမိုေကာက္ခံ ေနတာေတြကို စီစစ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႏွစ္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ ၁၉၀ မဂၢါဝပ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္သံုးစဲြမႈ ၂၀၈ မဂၢါဝပ္ရွိေနကာ ေႏြရာသီကာလၿပီးဆံုးရင္ ၂၄၀ မဂၢါဝပ္ထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပိုမိုသံုးစဲြလာတာက ေန႔စဥ္လူ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရွိမျဖစ္လိုအပ္လာတာ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဝန္ႀကီးကေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up