စစ္ကိုင္းတိုင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ

July 25, 2019

စစ္ကိုင္းတိုင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ

စစ္ကိုင္းတုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ထားတဲ့ ဦးမ်ိဳးေမာင္က ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။  စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳထားတဲ့ တိုင္းတရားသူႀကီး ဦးမ်ိဳးေမာင္ကို ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိလို႔ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ခဲ့ တာပါ။ အရင္ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အနားယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။  တုိင္းတရားသူႀကီး ဦးမ်ိဳးေမာင္က တိုင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ လစ္လပ္သြား တဲ့ တုိင္းတရားသူႀကီး ေနရာအတြြက္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးပို႔ထားတဲ့ တိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္ တရားေရးဦးစီးမႉး ဦးၿဖိဳးၿဖိဳးကို လႊတ္ေတာ္က အမည္စာရင္း ဖတ္ၾကားထားၿပီး ကန္႔ကြက္လိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိရင္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားပါတယ္။  အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရလက္ထက္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲ႔ြမွာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေျပာင္းလဲတာ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီး ဌာန တခု တိုးခ်ဲ႕တာ၊ တုိင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲတာေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ တုိင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေမာင္က တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳတဲ့ေန႔မွာပဲ ကသာ ၿမိဳ႕နယ္တရားေရးဌာနက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ေပ်ာက္ပ်က္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတခုကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ့ရပါေသးတယ္။
3 years Ago
Up