စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ လယ္ယာ၊ သားငါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး တဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုးလာ

May 28, 2018

စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ လယ္ယာ၊ သားငါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး တဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုးလာ

  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လယ္ယာ၊ သားငါးက႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာလည္း မႏွစ္ကထက္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္တိုး လာတယ္လို႔ တုိင္း အစိုးရရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေမလ ၂၈ ရက္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးက တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ၁၇၂၈၆၅၂ က်ပ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ၁၉၃၂၉၁၃ က်ပ္ရွိခဲ့ တာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကို ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ၂၀၄၂၆၁ က်ပ္ တိုးတက္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအစိုးရအေနနဲ႔  စီမံကိန္းရည္မွန္ခ်က္တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၇၈၈၉.၉ အနက္ ၇၈၀၃.၉ က်ပ္သန္းရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္အေပၚ ၉၈.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ခဲ့သလို ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၇၃၅၈.၃ က်ပ္သန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့လို႔ အရင္ႏွစ္ထက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၄၆.၁၁ ဧကသိန္းရွိၿပီး အဲဒီထဲက မိုးသီးႏွံနဲ႔ ေဆာင္းသီးႏွံဧက ၉၃.၈၇၄ သိန္းစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့လို႔ ဆန္ဖူလံုမႈ အေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ မိုးစပါး၊ ေႏြစပါးအထြက္တင္းေပါင္း ၁၉၅၅.၇ သိန္းထြက္ရွိခဲ့ၿပီး တင္းေပါင္း ၁၀၈၉.၇ သိန္းပိုလွ်ံခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝမ္းစာဖူလံုခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဆီထြက္သီးႏွံမွာလည္း တိုးတက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆီဖူလံုမႈမွာလည္း ၅၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြက်ပ္သန္း ၇၆၀ ေက်ာ္နဲ႔ စနစ္တက်လယ္ယာေျမ ဧက ၅၀၀နဲ႔ လယ္မဲ့ယာမဲ့ေျမဧက ၇၁၄ ဧကတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သလို သားငါးက႑မွာလည္း တိုးတက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာကဆိုပါတယ္။ လယ္ယာ၊ သားငါးက႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ တိုးတက္လာတယ္ဆိုေပမယ့္ အခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိမႈက႑မွာေတာ့ က်ပ္ ၄၂၈၉၇.၂၈၈ သန္းလ်ာထားခဲ့ရာမွာ က်ပ္ ၃၄၅၉၈.၂၇၄ သန္း သာရရွိခဲ့လို႔ အခြန္ရရွိမႈမွာေတာ့ သိသိ သာသာေလ်ာ့နည္းခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ တုိင္းအစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ဌာန ၂၀ ေက်ာ္ရဲ႕ တႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအစိုးရကတင္သြင္းတဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ အမည္စာရင္းတင္းသြင္းၾကဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာၿပီး ေမလ ၃၀ ရက္မွာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ခု၊ ခရိုင္ ၁၀ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ ၁၁ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၂၅၉ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၇၅၅ အုပ္စုရွိကာ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀၁ ရြာရွိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀၁ ရြာမွာ အိမ္ေျခ ၁၀၀၁၇၇၇ အိမ္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၀၄၃၄၈၂ စုရွိကာ လူဦးေရ ၅၄၁၄၉၁၈ ဦးရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up