စင္ကာပူဆီးဂိမ္း ပိတ္ပဲြ

June 17, 2015

၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းပိတ္ပြဲ (႐ုပ္သံ)

၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းပိတ္ပြဲ ျမင္ကြင္း
6 years Ago
Up