စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား ထုဆစ္မည္

February 2, 2017

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုတူ႐ုပ္တုအား စက်င္ေက်ာက္ျဖင့္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား ထုဆစ္မည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုတူ႐ုပ္တု ထုဆစ္မယ့္ စက်င္ေက်ာက္နဲ႔ ပံုစံကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ စက်င္ေတာင္ကေန မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို သယ္ေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔မွာ ျမန္မာမႈဗိသုကာပညာရွင္ တမၸဝတီဦးဝင္းေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပညာရွင္ ၃ ဦးက စက်င္ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ထုဆစ္ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ေအာင္ေအာင္
4 years Ago
Up