စက္႐ုပ္ေဆာက္လုပ္ေရး

October 13, 2018

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အစားထိုးဝင္လာမည့္ စက္႐ုပ္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား (႐ုပ္သံ)

အနာဂတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွာ လူသားေတြေနရာမွာ စက္႐ုပ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားေတြ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ အဆင့္ျမင့္စက္မႈသိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း (AIST) မွာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ HRP- 5 p စက္႐ုပ္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္သံထဲမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား စက္႐ုပ္ဟာ အတြင္းနံရံသံုး ပလာစတာ ဘုတ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကို လွ်ပ္စစ္ဝက္အူလွည္႔တခုနဲ႔ နံရံတခုမွာ တြယ္ဆက္တာေတြကုိ လူသားေတြလုိပဲ လုပ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းလာတာေၾကာင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ ေရွ႕ဆက္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေလးလံတဲ့ ခြန္အားသံုးအလုပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လူသားေတြနဲ႔တူတဲ့ ဒီလိုစက္႐ုပ္မ်ိဳးေတြ အနာဂတ္မွာ လိုအပ္လာႏိုင္တယ္လို႔ HRP-5P ကို ဖန္တီးခဲ့သူက ဆိုပါတယ္။
3 years Ago
Up