စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔

September 22, 2016

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၃၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၇၉ ဒသမ ၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၁၁ ဒသမ ၉၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၀ ဒသမ ၅၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၅ ဒသမ ၅၇ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၇၄၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၅၁၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၃၂ ဒသမ ၇၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၇၄၉၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၅၁၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၃၂ ဒသမ ၇၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up