ငွက္ႏွင့္ ေႁမြတုိ႔

February 26, 2017

ငွက္ႏွင့္ ေႁမြတုိ႔ ဘယ္လုိ တုိက္ခုိက္ၾကသလဲ (႐ုပ္သံ)

ယူက်ဳ႕႐ုပ္သံတခုထဲမွာ ငွက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေႁမြေတြတုိက္ခိုက္ၾကတာကို ႐ုိက္ကူးတင္ျပထားပါတယ္။ ဦးဆံုး ေႁမြေဟာက္တေကာင္နဲ႔ သိန္းငွက္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုတုိက္ခုိက္ၾကၿပီး သိန္းငွက္ေတြဟာ ေႁမြေတြကို လံုးဝအေၾကာက္အလန္႔မရွိ ခ်ည္းကပ္သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ ေနာက္ျမင္ကြင္းတခုမွာေတာ့ သစ္ေတာက္ငွက္နဲ႔ ေႁမြစိမ္းတေကာင္ တိုက္ခိုက္ေနတာျဖစ္ၿပီး တကာင္နဲ႔တေကာင္ သူတျပန္ကိုယ္တျပန္ တုိက္ခိုက္ေနတာကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေႁမြစိမ္းအေသးတေကာင္နဲ႔ သပိတ္လြယ္ငွက္အမ်ိဳးအစား ငွက္တေကာင္တုိ႔ရဲ႕ အေသအေၾကတုိက္ခိုက္ေနၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ငွက္ကေလးက ေႁမြရဲ႕အၿမီးကို ႏႈတ္သီးနဲ႔ဆိတ္ၿပီး ေႁမြရဲ႕ေခါင္းကိုလည္း ႏႈတ္သီးနဲ႔ဆိတ္ကာ အေသသတ္ အစာအျဖစ္ စားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေႁမြက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ငွက္ကို ျပန္လည္ ေပါက္သတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနရသလုိ ငွက္ရဲ႕တုိက္ခုိက္မႈကို အျပင္းအထန္ ေရွာင္တိမ္းေနရပါတယ္။ ငွက္ကေလးက ေႁမြကို သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၿပီး ေႁမြရဲ႕ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္မႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ငွက္တေကာင္ကလည္း ခ်က္ေကာင္းျဖစ္တဲ့ ေႁမြရဲ႕ ဦးေခါင္းေနရကို ကူညီတုိက္ခိုက္ေပးေနပါတယ္။ ငွက္ကေလးက ေႁမြရဲ႕ဦးေခါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏႈတ္သီးနဲ႔ဆိတ္ၿပီး အလွဲထုိးလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေႁမြက ငွက္ရဲ႕တုိက္ခုိက္မႈကို မခံႏုိင္ေတာ့လုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားပါ တယ္။ ႐ုပ္သံရဲ႕ေနာက္ဆံုးျမင္ကြင္းအရ ငွက္ေတြက ေႁမြေတြကို မေၾကာက္မရြံ႕ခ်ည္းကပ္ၿပီး တုိက္ခိုက္တယ္ဆုိတာကို ျမင္ရမွာပါ။
6 years Ago
Up