ငလ်င္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈအေျခအေနသိရွိႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းပို႔ခ်

December 19, 2017

ငလ်င္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈအေျခအေနသိရွိႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းပို႔ခ် (ဓာတ္ပံု)

  ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုုးရံႈးႏိုင္မႈအေျခအေနကို သိရွိဖို႕အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းနဲ႔ အေဆာက္အအံုေဘးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္း အေသးစိတ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွာ ၄ ရက္အၾကာ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ( ECHO ) ရဲ႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာနဲ႔ အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ ( UN-HABITAT ) တိုု႔ ပူးေပါင္းကာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up