ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား ၾကက္ေျခနီအသင္း ထုတ္ျပန္

April 14, 2016

ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား ၾကက္ေျခနီအသင္း ထုတ္ျပန္

ဧၿပီ ၁၃ ရက္ညက လႈပ္ခဲ့တဲ့ အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ လူထုအေနနဲ႔  ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ျခင္းမရွိၾကေစလိုဘဲ  ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာပါက ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကိုျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြထဲမွာ ငလ်င္မလႈပ္မီ လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ငလ်င္လႈပ္ေနခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား၊ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားဆိုၿပီး ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္။  
6 years Ago
Up