ငဖဲၿမိဳ႕နယ္​  မန္​း​ေခ်ာင္​း မင္​းဆည္​အတြင္​းမွ စစ္​က်န္​ အ​ေျမာက္​က်ည္​ဆန္ေဟာင္​းမ်ား ေတြ႔႐ွိ | DVB