ဂြါတီမာလာ သမၼတ

September 21, 2018

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ဂြါတီမာလာ သမၼတကို လူေထာင္ခ်ီ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ဂြါတီမာလာႏုိင္ငံမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြက သမၼတ ဂ်င္မီ မုိရယ္လက္စ္ကို  စက္တင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔က ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ သမၼတရဲ႕ မိသားစုဟာ ျခစားမႈေတြမွာ ပါဝင္တယ္ဆုိတဲ့ စံုစမး္မႈေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုိးရဟာ ကုလသမဂၢ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ CICIG ကို ႏုိင္ငံအတြငး္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္သူေတြက အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္ဆႏၵျပေနၾကတာပါ။ သီးျခားအဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က CICIG နဲ႔ ဂြါတီမာလာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က သမၼတ မုိရယ္လက္စ္ကို ၂ဝ၁၅ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ပြဲအတြငး္ တရားမဝင္ ရန္ပံုေငြရေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သံသယနဲ႔ တရားစြဲဖို႔ ႀကိဳးပမး္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီကတည္းကစလုိ႔ ဂြါတီမာလာႏုိင္ငံသားေတြဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္မယ္ဆုိတဲ့ သမၼတမုိရယ္လက္စ္ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို ျပက္ရယ္ျပဳၿပီး သမၼတကို ရာထူးက ဆငး္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up