ဂြါတီမာလာအစုိးရ ၀န္ခံ

June 10, 2018

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ ျပည္သူအား သတိေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေၾကာင္း ဂြါတီမာလာအစုိးရ ၀န္ခံ

ဂြါတီမာလာ အစိုးရနဲ႔ မီးေတာင္ပညာရွင္ေတြၾကား ဆက္သြယ္မႈအားနည္းတာဟာ ဖြယ္ဂိုမီးေတာင္ေပါက္ကြဲခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူေတြကို ေဘးလြတ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ သတိေပးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို ဦးတည္ေစခဲ့တယ္လို႔ ဂြါတီမာလာ အစိုးရအရာရွိေတြက ၀န္ခံလိုက္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါး သက္သာေရးေအဂ်င္စီ အရာရွိေတြဟာ ေပါက္ကြဲမႈပမာဏကို သိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရတာေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ သတိေပး ခ်က္ထုတ္ဖုိ႔ နာရီနဲ႔ခ်ီေနာက္က်ခဲ့တယ္လုိ႔ အစိုးရေအဂ်င္စီေခါင္းေဆာင္ေတြက ၀န္ခံပါတယ္။ ဒါဟာ ေဒသခံေတြ သူတို႔ရဲ႕ေနအိမ္ေတြကို မီးေတာင္ျပာေတြနဲ႔ ရႊံ႕ေတြဖုံးလာတဲ့အထိ  မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ ေနခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆိုလိုေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိေတြကို ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔  ဂြါတီမာလာ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ ဂြါတီမာလာ အစိုးရေရွ႕ေန႐ံုးကေတာ့ မီးေတာင္ပါက္ကြဲခ်ိန္အတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို လိုက္နာခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို စံုစမ္းမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။
3 years Ago
Up