ဂ်ဳိကုိဝီဒုိဒုိ

July 15, 2019

အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဂ်ဳိကုိဝီဒုိဒုိ ကတိျပဳ

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဧၿပီလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပန္ၿပီးေရြးေကာက္ခံခဲ့ရတဲ့ လက္ရွိသမၼတ ဂ်ိဳကုိဝီဒုိဒိုက ဒုတိယေျမာက္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ ကတိကဝတ္ေတြကုိ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ေန႔က လုထုစုေဝးပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြ ေထာင္ခ်ီတက္ေရာက္လာတဲ့ လူထုစုေဝးပြဲမွာ သမၼတ ဝီဒုိဒုိက အလုပ္အကုိင္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔၊ ႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေတြ လမ္းဖြင့္ေပးသြားဖုိ႔နဲ႔ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ကုိ ဖယ္ထုတ္သြားဖုိ႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံတြင္း လူသားအရင္းအျမစ္ တုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားဖုိ႔ သူက ဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွားဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆုံး နုိင္ငံပါ။ ဧၿပီလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ သမၼတ ဝီဒုိဒုိဟာ ေအာက္တုိဘာလကစၿပီး ဒုတိယ သမၼတသက္တမ္းကုိ စၿပီးထမ္းေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up