ဂ်ပန္ တိရစၧာန္႐ုံတြင္ ျမန္မာ့ဆင္ ၄ ေကာင္ကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီ

March 18, 2019

ဂ်ပန္ တိရစၧာန္႐ုံတြင္ ျမန္မာ့ဆင္ ၄ ေကာင္ကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံက လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ဆင္ ၄ ေကာင္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟိုကိုင္းဒိုးခ႐ိုင္၊ ဆာပို႐ိုၿမိဳ႕၊ မာ႐ူယာမ တိရစာၦန္႐ုံမွာ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မာ႐ူယာမ တိရစာၦန္႐ုံမွာ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၆၈ မ်ဳိး ျပသထားၿပီး ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ၿပီးေနာက္မွသာ ျမန္မာ့ဆင္မ်ိဳးစိတ္ကို ပထမဆံုး ျပန္လည္ျပသတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆင္ ၄ ေကာင္ လႉဒါန္းတာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူထံ မိတ္ဆက္တဲ့ အခမ္းအနား ကို မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔က မာ႐ူယာမ တိရစာၦန္႐ံုမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တိရစာၦန္လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္အရ ျမန္မာ့ဆင္ ၄ ေကာင္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေအာင္ျမင္စြာ ပို႔ေဆာင္ လႉဒါန္းခဲ့တာပါ။
3 years Ago
Up