ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်း တႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေစ်း က်ဆင္း

January 18, 2016

ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်း တႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေစ်း က်ဆင္း

ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းေတြ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ တႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းကို က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္ဆန္ပိုင္းရက္ေတြအတြင္း အေမရိကန္ စေတာ့ေစ်းေတြ က်ဆင္းတာ၊ ကမၻာ့ေရနံေစ်း တစည္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ေဒၚလာေအာက္ က်သြားၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းကို က်ဆင္းတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဂ်ပန္စေတာ့ေစ်းေတြလည္း တႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းကို က်ဆင္းခဲ့တာပါ။ အဓိက ဂ်ပန္စေတာ့ေစ်းကြက္ျဖစ္တဲ့ နီေကးညႊန္းကိန္းေတြ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ ေန႔လယ္ပုိိင္းမွာ အနည္းငယ္ ျပန္တက္ခဲ့ေပမယ့္ တလအတြင္း ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေရနံေစ်းေတြလည္း ဆက္စပ္ၿပီး ေရနံနဲ႔ သတၱဳတူးေဖာက္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားရွိတဲ့ ၾသစေၾတးလ် စေတာ့ေစ်းကြက္မွာလည္း ႐ုိက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရနံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စေတာ့ေစ်းေတြ က်ဆင္းေနတာမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး သတၱဳနဲ႔ ေရနံကုမၺဏီ BHP Billiton ရွယ္ယာက ၃ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Woodside ေရနံကုမၸဏီ ရွယ္ယာေစ်းက ၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Santos ေရနံကုမၸဏီ ရွယ္ယာက ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် အဓိကဘဏ္ႀကီးေတြရဲ႕ စေတာ့ေစ်းေတြလည္း တဆက္တည္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ကိုရီးယားစေတာ့ေစ်းကြက္ ေကာစ္ပီ Kospi Index ကလည္း ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ၀ ဒသမ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။
7 years Ago
Up